Concordancias de: AQUILÓN (2)

Título: *1 Tres veces de Aquilón...

Línea o verso: 1: *1 Tres veces de Aquilón...

Línea o verso: 2: Tres veces de Aquilón el soplo airado