Concordancias de: MISTERIO (1)

Título: *5 Al Santísimo Sacramento

Línea o verso: 13: do el fruto de este altísimo misterio