Concordancias de: PIACHE (1)

Título: *52 De la jornada de Larache

Línea o verso: 7: -¿Desembarcarte, Juan? -¡Tarde piache!