Concordancias de: VELLÓN (1)

Título: *1 Tres veces de Aquilón...

Línea o verso: 5: ilustró Febo su vellón dorado,