Concordancias de: ADOBAR (1)

Título: *Tratado segundo

Línea o verso: 112: en aquel hábito. Preguntóme si tenía algo que adobar.