Concordancias de: ENVIÁBAME (1)

Título: *Tratado segundo

Línea o verso: 42: enviábame por una, que costaba tres maravedís. Aquélla le cocía,