Concordancias de: MEDRA (1)

Título: *Tratado segundo

Línea o verso: 211: propósito, que en esta casa mala medra tenéis.