Concordancias de: COLUMNA (1)

Título: * 5 Palmera.

Línea o verso: 2: ANDA, columna; ten un desenlace