Concordancias de: DESENLACE (2)

Título: * 5 Palmera.

Línea o verso: 2: ANDA, columna; ten un desenlace

Título: * 17 Sandia.

Línea o verso: 9: un rojo desenlace negro de hoces.