Concordancias de: GEOMETRÍA (1)

Título: * 6 Cohetes.

Línea o verso: 8: todo un curso fugaz de geometría,