Concordancias de: OLVIDOS (1)

Título: * PASAMOS POR LA VIDA

Línea o verso: 26: en penosos olvidos.