Concordancias de: AGORA (2)

Título: * 7 *

Línea o verso: 4: válgame agora haber jamás probado

Título: * 11 *

Línea o verso: 6: agora estéis labrando embebecidas