Concordancias de: BALDÍA (1)

Título: * 26 *

Línea o verso: 8: A mi esperanza, así como a baldía,